Félagsaðild

Allir félagsmenn hafa málfrelsi og tillögurétt í félaginu, en kjörgengi og atkvæðisrétt hafa aðalfélagar og heiðursfélagar.

Félagsmenn skulu rækta með sér góðan félagsanda og taka tillit til stéttarfélaga sinna og starfsheiðurs þeirra, hvort heldur í samkeppni við þá eða samstarfi.

Nýir félagar greiða félagsgjöld frá og með þeim degi sem umsókn þeirra er samþykkt af stjórn félagsins. Heiðursfélagar og félagsmenn sem eru 65 ára og eldri eru undanþegnir greiðslu félagsgjalda.

 

Aðalfélagar

Geta þeir orðið sem lokið hafa fullnaðarprófi í húsgagna- og/eða innanhússarkitektúr frá skólum sem félagið viðurkennir. Viðurkenning félagsins byggist á reglum um mat á umsóknum um leyfi til að kalla sig húsgagna og/eða innanhússarkitekt.
Aðalfélagar skulu kenna sig við félagið með því að nota skammstöfun þess FHI með starfsheiti.

Til að sækja um félagsaðild sem aðalfélagi í fhi þarf umsækjandi að hafa lögverndað starfsheiti frá ráðuneyti. Sjá nánar HÉR.

Fullgildir aðalfélagar geta einir sett skammstöfunina FHI fyrir aftan starfsheitið húsgagna- og innanhússarkitekt eða hluta þess starfsheitis.

Félagsgjöld eru 20.000 kr. á ári sem skiptast í tvær greiðslur.

 

Aukafélagar

Geta þeir orðið sem stunda nám við skóla sem félagið viðurkennir eða starfa erlendis.

Félagsgjöld eru fjórðungur af fullu félagsgjaldi, 5.000 kr. á ári sem skiptast í tvær greiðslur.